Trykprøvning

Carlsens DykkerCenter tilbyder trykprøvning og periodisk kontrol af trykbærende transportable flasker.
 

 

Selve trykprøvningen udføres af et DANAK-akkrediteret inspektionsorgan, type B, der er godkendt til inspektion af transportable trykbærende gasflasker i komposit, stål og aluminium i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001, § 9, stk. 2 samt bekendtgørelse 685 af 10. juni 2014/ direktiv 2010/35/EU.

Vi kan derfor tilbyde en kontrol af flasken med henblik på at sikre at flasken fortsat lever op til gældende regler for den pågældende flasketype.
 

Den periodiske kontrol omfatter en vurdering af, om en afrensning for evt. løs maling, eller anden belægning er nødvendig. Konstateres det ved kontrollen, at der er behov for en periodisk undersøgelse, foretages der en indvendig og udvendig inspektion af flasken samt en trykprøvning. Dette sikrer, at der ikke er defekter eller andre skader på flasken eller halsgevind, der gør den uegnet til videre brug. Vurderer Inspektionsorganet at en flaske er kassabel, vil denne (efter meddelelse til ejer) blive kasseret til at holde gas under tryk, således at ingen flaskedele kan genbruges.

 

Vi kan derfor tilbyde en kontrol af flasken med henblik på at sikre at flasken fortsat lever op til gældende regler for den pågældende flasketype.

preload spinner